KONTAKT

OŚRODEK
SZTUKI

 

ul. Krzemieniecka 2a
nr tel. 518 522 696
e-mail: biuro@pos.lodz.pl

 

OŚRODEK
KAROLEW

 

 

ul. Bratysławska 6a
nr tel. 501 939 033
e-mail: karolew@pos.lodz.pl

 

OŚRODEK
HARNAM

 

 

ul. Piotrkowska 282a
nr tel. 798 736 233
e-mail: harnam@pos.lodz.pl

 

TEATR
SZWALNIA
oraz
OŚRODEK
SZTUKI

 

ul. Struga 90
e-mail: k.gajda-warchol@pos.lodz.pl

 

OŚRODEK
GÓRNA

 

ul. Siedlecka 1
nr tel. 42 684 66 47
e-mail: sekretariat@gorna.pl

 

STREFA
KULTURY
OTWARTEJ

 

ul. Anny Jagielonki 4
nr tel. 791 180 127
e-mail: j.laskowska@gorna.pl

 

CENTRUM
KULTURY
MŁODYCH

 

ul. Lokatorska 13
nr tel. 42 684 83 94
e-mail: ckm@ckm.lodz.pl

 

KLUB DĄBROWA

 

 

ul. Dąbrowskiego 93 
nr tel. 42 674 92 30
e-mail: klub.dabrowa@ckm.lodz.pl

 

DOM KULTURY 502

   
ul. A. Sacharowa 18
nr tel. 574 190 682 e-mail: domkultury502@wdk.pl
 

DOM KULTURY ARIADNA

 

ul. Niciarniana 1/3
nr tel. 510 313 310
e-mail: ariadna@wdk.pl

 

DOM KULTURY WIDOK

 

 

ul. Piłsudskiego 133
nr tel. 574 255 542
e-mail: widok@wdk.pl

 

CENTRUM
ANIMACJI I REWITALIZACJI RONDO

   
ul. Limanowskiego 166 
nr tel. 42 651 50 30 e-mail: sekretariat@msk.lodz.pl
 

CENTRUM EDUKACJI KULTUROWEJ NA ŻUBARDZKIEJ

ul. Żubardzka 3
nr tel. 42 684 51 02
e-mail: sekretariat@msk.lodz.pl

CENTRUM TWÓRCZOŚCI LUTNIA

 

ul. Limanowskiego 166
nr tel. 42 674 92 30
e-mail: sekretariat@msk.lodz.pl

 

OŚRODEK WYSPA KULTURY

ul. Stawowa 28
nr tel. 42 674 92 30
e-mail: sekretariat@msk.lodz.pl