Miejska Strefa Kultury w Łodzi to nowa instytucja powstała w 2021 r. wskutek połączenia dotychczas działających w mieście domów kultury. To 15 placówek kulturalnych działających pod jedną marką, łączących doświadczenie i dorobek każdej z połączonych instytucji. Misją Miejskiej Strefy Kultury jest upowszechnianie kultury, animacja i integracja środowiska lokalnego w Łodzi oraz włączanie odbiorców w proces współtworzenia oferty kulturalnej, zgodnej z ich potrzebami i oczekiwaniami. Filie MSK realizują różnego rodzaju projekty z zakresu edukacji artystycznej, społecznej i kulturalnej. Nasza instytucja podejmuje również działania sprzyjające krzewieniu idei tolerancji, wzmacniające dialog międzykulturowy i rozwijające współpracę międzynarodową.

 

 

X MAŁY KSIĄŻKOMANIAK

X Mały książkomaniak jest cyklicznym, niekomercyjnym projektem promującym czytelnictwo wśród dzieci. Realizowany jest przez Dom Kultury 502 (filię Miejskiej Strefy Kultury) od 2013 roku. Zadanie to wartościowa oferta, wyróżniająca się oryginalną i spójną koncepcją, która w atrakcyjny dla dzieci sposób, zachęca do sięgania po literaturę oraz tworzy modę na czytanie. Dziesiąta edycja projektu upamiętnia postać, zasłużonej dla polskiej kultury pisarki, Marii Konopnickiej, której twórczości, zostaną poświęcone spotkania autorskie, warsztaty literackie oraz inne wydarzenia, które zamierzamy zrealizować w 2022 roku. Zaproponowany przez nas program działań, opiera się na różnorodnych formach: tradycyjnych spotkaniach, warsztatach z przedszkolakami, a także na literackim rajdzie, warsztatach regionalnych, czy grze terenowej. Działania te mają za zadanie zaktywizować uczestników, włączając ich w przygotowanie poszczególnych wydarzeń, wykorzystując przy tym nowoczesne technologie i nowe media.

 

 

PLAC ZABAW TWÓRCZYCH. WĘDRUJĄCY DOM KULTURY

“Plac Zabaw Twórczych. Wędrujący Dom Kultury” to zadanie łączące twórcze działania i nowatorskie podejście do dziedzictwa narodowego i edukacji kulturalnej. Program 8. edycji obejmuje cykl wakacyjnych wydarzeń rodzinnych – interdyscyplinarnych warsztatów i akcji artystycznych, realizowanych bezpośrednio i on-line. Dzieci i rodzice wezmą udział w warsztatach, spacerach interaktywnych i akcjach artystycznych inspirowanych kulturą i sztuką. Spoiwem tematycznym tegorocznej edycji będzie motyw wędrówki i podróże – te do celu i te w głąb siebie – oraz sztuka zaangażowana. Inspiracją do podjęcia tego tematu jest dla nas utwór “O Janku Wędrowniczku” M. Konopnickiej, która jest patronką roku 2022. Projekt jest okazją do międzypokoleniowych eksperymentów ze sztuką. Umożliwia udział osobom w różnym wieku, o różnych kompetencjach i umiejętnościach. Plenerowy charakter wydarzeń sprzyja otwartości, integruje mieszkańców okolicznych podwórek i dzielnic, wzmacniając kapitał społeczny naszego miasta.

 

USŁYSZ MICKIEWICZA

W ramach projektu Usłysz Mickiewicza zrealizujemy unikatowe wydarzenia związane z upamiętnieniem dwusetnej rocznicy pierwszego wydania „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza, która symbolicznie zapoczątkowała okres romantyzmu w Polsce. Ten swoisty manifest romantyzmu stał się dla nas inspiracją do nagrania współczesnej wersji audiobooka z udziałem młodzieży, seniorów oraz osób z Zespołem Downa. Dodatkowym atutem będzie powstanie trailera do projektu, napisanie scenariusza i muzyki autorskiej ilustrującej audycję. Ten niezwykły audiobook będzie rodzajem słuchowiska radiowego do wykorzystania w celach edukacyjnych i popularyzatorskich. Połączenie pokoleń oraz przełamywanie stereotypów to dodatkowe atuty naszego projektu. Dodatkowe wydarzenia zaplanowane w ramach realizacji naszych działań projektowych to organizacja happeningu w plenerze oraz przeprowadzenie konkursu recytatorskiego.

 

FOLKOKNO 2.0 POLSKA – UKRAINA/POLSKO-UKRAIŃSKA WYMIANA MŁODZIEŻY

Do projektu został zaproszony Zespół folklorystyczny “Usmishka” pochodzący z terenu obwodu donieckiego, który tymczasowo przeniósł się na teren obwodu lwowskiego. Kontakt do grupy otrzymaliśmy od Pana Jerzego Chmiela – Prezydenta Polskiej Sekcji CIOFF. Współpracowaliśmy z zespołem w 2019 roku podczas realizacji PUWM 2019. W związku z sytuacją na Ukrainie czujemy potrzebę zaproszenia młodych artystów do Łodzi aby zapewnić im bezpieczeństwo oraz możliwość zaprzyjaźnienia się z członkami polskiego zespołu ludowego: Zespołu Pieśni i Tańca “Łódź”. Chcemy by mogli dumnie i z godnością pełnić rolę ambasadorów kultury swojego kraju. Zespół “Usmishka” powstał w 1986 roku. Młodzi tancerze prezentują tańce i tradycyjne zabawy z różnych rejonów Ukrainy. Tańce przeplatane są solowymi i wyczynowymi popisami młodych artystów. Grupa wielokrotnie wyróżniana była tytułem „Excellent” a swoje pierwsze wyróżnienie otrzymała już w 1995 roku. W grupie jest 120 dzieci w wieku 5-17 lat. Od początków istnienia grupa tańca folklorystycznego „Usmishka” wygrała Grand Prix Ukrainy i kilka innych nagród na regionalnych i międzynarodowych konkursach i festiwalach. ZPiT “Łódź” powstał w 1983 roku i rozwija się pod opieką Centrum Kultury Młodych – Filii Miejskiej Strefy Kultury w Łodzi. Tancerze prezentując niepowtarzalne piękno obrzędów, strojów, pieśni i tańca wielu regionów Polski propagują wartości kultury narodowej w kraju i za granicą. Zespół jest członkiem Stowarzyszenia Polska Sekcja C.I.O.F.F.

 

LUBIMY LUDZI / KULTURA BEZ BARIER

Projekt jest kompleksowym wieloetapowym działaniem, którego celem jest wzmocnienie dostępności MSK w 4 obszarach tj. widzenia, słyszenia, rozumienia i poruszania się. Realizacja projektu jest istotnym etapem w procesie długoterminowej strategii wzmocnienia dostępności Miejskiej Strefy Kultury w Łodzi. Kolejne działania projektu mają charakter poznawczy, edukacyjny i informacyjny. Poprzez konsultacje społeczne, organizacje szkoleń i zajęć pilotażowych wzmocnimy kompetencje pracowników a w efekcie otworzymy się na nowych odbiorców i współtwórców oferty Instytucji Kultury pod względem dostępności przy wykorzystaniu modelu „podróży odbiorcy wydarzenia kulturalnego”.

FESTIWAL KREATYWNOŚCI MŁODYCH

Festiwal Kreatywności Młodych „…” (FKM) jest wydarzeniem edukacyjno-animacyjnym stymulującym kreatywność i aktywizującym kulturalnie różne grupy wiekowe społeczności lokalnych młodych finalistów festiwali i konkursów z 4 obszarów (teatru, muzyki, tańca i plastyki). Głównym celem jest edukacja kulturalna (bezpośrednia młodych wykonawców oraz pośrednia realizowana przez nich w swoich środowiskach lokalnych). FKM jest spojrzeniem na rolę młodych w środowisku oraz rolę instruktorów i animatorów jako źródła energii i bodźca pobudzającego do kreatywnego zmieniania świata i otoczenia. FKM jest projektem cyklicznym. Młodzi wykonawcy i twórcy uczestniczą w festiwalach i konkursach artystycznych – wtedy poznają i doskonalą wspólnie kompetencje z zakresu kreatywności i edukacji kulturalnej środowisk. Następnie ich zadaniem jest edukacja kulturalna swojego środowiska i publikują te działania na platformie internetowej FKM dzieląc się w ten sposób swoimi doświadczeniami i umiejętnościami.

 

FESTIWAL KRYMINAŁU

W tym roku zamierzamy zorganizować VI edycję Festiwalu . Planujemy jego organizację na XI 2022 r.
Obok spotkań z najbardziej wartościowymi autorami powieści kryminalnych, którzy w danym roku wydadzą nową książkę m.in. Ryszardem Ćwirlejem , zamierzamy zorganizować warsztaty z pisania kryminałów oraz grę miejską. Przewidujemy także warsztaty z pisania historii detektywistycznych dla dzieci. Jak co roku do prowadzenia spotkań zaprosimy pracowników naukowych Uniwersytetu Łódzkiego, z którym na tym polu współpracujemy od lat.

 

POKOLENIE W DIALOGU

„Pokolenia w dialogu  to nowe spojrzenie na Seniorów – mieszkańców naszego miasta. Tym razem to właśnie Oni staną się autorami pomysłów, które będą realizować dla pozostałych Łodzian. To nowatorskie doświadczenie współpracy  z Seniorami, twórcami, hobbystami, pasjonatami  – pomysłodawcami projektów. Projekt ma charakter konkursowy  i dedykowany jest seniorom. Jego zadaniem jest odkrywanie i wspieranie oddolnych Inicjatyw Kulturotwórczych oraz pomoc w ich realizacji. W rezultacie projekt da możliwość zaistnienia Łodzianom + 60 w świadomości pozostałych mieszkańców naszego miasta nie tylko jako odbiorców oferty kulturalnej ale przede wszystkim jako kreatorów tejże kultury. Zależy nam na podjęciu współpracy z seniorami, którzy zainteresowani są czynnym uczestnictwem w kulturze zarówno pod względem artystycznym, jak i animacyjnym. Chcielibyśmy nawiązać kontakt z osobami posiadającymi interesujące hobby, pasje, talenty,  być może bardzo unikatowe lub zupełnie „niemodne” i niemedialne. Pragniemy umożliwić takim  osobom rozwój, stworzyć przestrzeń dla     promocji twórczości, czy miejsca na realizację najśmielszych pomysłów wymykających się ze schematów działania typowego domu kultury. Projekt ma charakter międzypokoleniowy gdzie Senior występuje w roli inicjatora działania, którego beneficjentami są reprezentanci innych grup wiekowych.

 

 

CENTRUM AKTYWNEGO SENIORA

Centra Aktywnego Seniora mają na celu aktywizację kulturalną osób starszych w miejscu ich zamieszkania. Głównym celem projektu jest edukacja kulturalna oraz promowanie aktywnego uczestniczenia we wszystkich wydarzeniach i formach stałych dedykowanych tej grupie wiekowej. Centra Aktywne Seniora  to miejsca  spotkań edukacyjnych, kulturalnych, pomagających rozwijając swoje pasje i zainteresowania kulturalne.

 

SAMORZĄDOWY UNIWERSYTET III WIEKU

Samorządowy Uniwersytet III Wieku jest formą wspomagającą samokształcenie adresowaną do mieszkańców Łodzi, którzy ukończyli 60 lub więcej lat i są emerytami lub rencistami. Miejska Strefa Kultury w Łodzi jako operator projektu SUIIIW powierzył jego realizację Centrum Edukacji Kulturowej NA ŻUBARDZKIEJ (CEK), doświadczonej w realizacji projektów  z zakresu edukacji kulturowej komórce MSK. CEK z powodzeniem zrealizował dwie edycje SUIIIW. Koordynatorem projektu będzie Dorota Grzegorczyk – główny edukator w CEK.

 

DOPOSAŻENIE MSK

Realizacja projektu umożliwi wprowadzenie nowych rozwiązań teleinformatycznych, wprowadzenie nowej jakości w obsłudze odbiorców kultury. Bardzo ważnym elementem projektu będzie przygotowanie kompleksowej identyfikacji graficznej instytucji oraz zabezpieczenie  i digitalizacja zasobów MSK.

“Plac Zabaw Twórczych. Wędrujący Dom Kultury” to zadanie łączące twórcze działania i nowatorskie podejście do dziedzictwa narodowego i edukacji kulturalnej.

 

Program 8. edycji obejmuje cykl wakacyjnych wydarzeń rodzinnych – interdyscyplinarnych warsztatów i akcji artystycznych.

 

Dzieci i rodzice wezmą udział w warsztatach, spacerach interaktywnych i akcjach artystycznych inspirowanych kulturą i sztuką. Spoiwem tematycznym tegorocznej edycji będzie motyw wędrówki i podróże – te do celu i te w głąb siebie – oraz sztuka zaangażowana. Inspiracją do podjęcia tego tematu jest dla nas utwór “O Janku Wędrowniczku” M. Konopnickiej, która jest patronką roku 2022. Projekt jest okazją do międzypokoleniowych eksperymentów ze sztuką. Umożliwia udział osobom w różnym wieku, o różnych kompetencjach i umiejętnościach. Plenerowy charakter wydarzeń sprzyja otwartości, integruje mieszkańców okolicznych podwórek i dzielnic, wzmacniając kapitał społeczny naszego miasta.

Edycja w roku 2022 pod hasłem „Plac Zabaw Twórczych. Wędrujący Dom Kultury” jest przedsięwzięciem innowacyjnym, dostosowanym do trendów tworzenia działań kulturalnych poza murami instytucji.

 

Tegoroczna edycja będzie wyjątkowa, bo po raz pierwszy wszystkie łódzkie domy kultury połączyły swoje siły i stały się jednością – 5 ośrodków kultury występuje teraz pod jedną marką, nad którą będzie wspólnie pracować – Miejską Strefą Kultury.
W ramach zadania zaplanowaliśmy 3 spacery interaktywne oraz 4 pikniki w 2 lokalizacjach (2 filiach Miejskiej Strefy Kultury).

 

Proponowany przez nas Plac Zabaw jest miejscem (także przestrzenią wirtualną):
• zabawy ze sztuką
• odkrywania sztuki jako obszaru ekspresji (bycie nie widzem lecz użytkownikiem)
• łączenia sztuki z codzienną aktywnością
• rozwoju kreatywności
• zdobywania kompetencji kulturowych
• kształtowania tożsamości związanej z miejscem zamieszkania

 

PRZESTRZEŃ
“Plac Zabaw Twórczych. Wędrujący Dom Kultury” to z jednej strony konkretna przestrzeń topograficzna – miejsca na terenie łódzkich osiedli – Górna, Olechów, Księży Młyn, Widzew, Polesie, Bałuty – znajdujących się poza ścisłym centrum życia kulturalnego. W obecnej sytuacji jest to także przestrzeń Internetowa. Ale przede wszystkim to mentalna przestrzeń aktywności twórczej, w której zabawa, spontaniczność, otwartość i eksperymentowanie są podstawowymi założeniami programowymi.


TWÓRCZE SPOTKANIE
“Plac Zabaw Twórczych” to także przestrzeń spotkania dzieci i rodziców, a nawet całych rodzin w obszarze twórczych i artystycznych działań, w których każdy jest artystą – niezależnie od wieku i sprawności (projekt jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych). Potrzeba kreowania i tworzenia jest naturalna, dzieci realizują ją intuicyjnie, a dorośli zaproszeni do wspólnych aktywności na nowo ją w sobie odnajdują i rozbudzają. Efektywność edukacji kulturalnej i pozytywne wartościowanie uczestnictwa w kulturze jest tym większe, o ile w tych doświadczeniach towarzyszą im rodzice, opiekunowie. Bardzo ważne jest, by pierwsze doświadczenia kontaktu ze sztuką i kulturą odbywały się w obecności rodzica i przy jego autentycznym zaangażowaniu. Sprzyja to budowaniu więzi rodzic-dziecko, pozytywnie wartościuje kulturę, rozbudza wzajemne zaciekawienie i odkrywanie zainteresowań. Plac Zabaw to zatem miejsce pierwszych, bezpiecznych doświadczeń w obcowaniu ze sztuką, przestrzeń budowania więzi i odkrywania, na jak szerokim polu działa kultura.

 

RODZINNIE, PLENEROWO, TWÓRCZO
Wydarzenia w ramach „Placu zabaw twórczych” mają charakter plenerowy, nawiązując wprost do przestrzeni placu zabaw jako miejsca rekreacji na świeżym powietrzu. Sprzyja to otwartości, integruje mieszkańców okolicznych podwórek, ulic i dzielnic, wzmacniając kapitał społeczny naszego miasta. Obecna sytuacja w kraju pokazuje nam, że jesteśmy w stanie przenieść koncepcję Placu Zabaw także w przestrzeń wirtualną. Projekt ten to okazja nie tylko do spontanicznego eksperymentowania ze sztuką, ale też do spędzenia wspólnie czasu w radosnej, twórczej atmosferze. Projekt umożliwia udział osobom w różnym wieku, o różnych kompetencjach i umiejętnościach. Razem z najmłodszymi mieszkańcami Łodzi i ich rodzicami odkrywać będziemy ważne dla łódzkiej historii miejsca w okresie wakacji. Inspirować się będziemy drogą i podróżami – jednak w ścisłej relacji do naszego tu i teraz, bowiem to my jesteśmy bohaterami dalszej historii tego miasta. Pragniemy odpowiedzieć na aktualne wyzwania i pobudzać do aktywności twórczej.

 

WSPÓLNY MIANOWNIK PROGRAMOWY
Elementami wiążącymi program „Placu Zabaw Twórczych. Wędrujący Dom Kultury” będą:
• Dziedzictwo kulturowe jako jako element spajający i wyróżniający rodzimą kulturę na tle innych oraz ważny czynnik rozwoju społecznego i artystycznego
• Time-specific – nowa myśl wpływająca na działania w sztuce, które wiążą się bardziej z “teraz” niż z “tu” i która odpowiada najbardziej aktualnym wyzwaniom. Rezygnuje z eksperckiej kultury nowoczesności, przez co staje się użyteczna dla społeczeństwa.
• Dostępność – nasz projekt będzie otwarty dla osób niepełnosprawnych
• Uczestnictwo w kulturze jako aktywność łącząca w sobie zabawą i sztukę.
• Międzypokoleniowość – projekt, który łączy pokolenia – w warsztatach mogą brać udział dzieci, rodzice i dziadkowie, a nawet starsze rodzeństwo – każdy znajdzie tutaj coś dla siebie
• Działania skoncentrowane na idei DIT („do it together” – zróbmy to razem), gdzie artyści-instruktorzy i uczestnicy pracują wspólnie, rezygnując z podejścia pracy na zasadzie kultury eksperckiej, dla której z założenia uczestnicy są bierni.

 

WALOR MERYTORYCZNY: ARTYSTA JAKO EDUKATOR – INSTRUKTOR

Do projektu zaangażowani będą wybitni łódzcy artyści z bogatym dorobkiem twórczym, potrafią działać w obszarach interdyscyplinarnych, na pograniczu różnych dziedzin sztuki, a zarazem posiadający wieloletnie doświadczenie pedagogiczne.

 

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Projekt jest współfinansowany przez Miasto Łódź w ramach dotacji celowej.

3 koncerty z muzyką z Górnej półki, podwórkowe swawole, gry i zabawy, akcje artystyczne, warsztaty filmowe z reżyserką, zajęcia teatralno-ruchowe i wiele innych atrakcji dla dzieci i rodziców.

 

Już 26 czerwca otwieramy Plac Zabaw Twórczych w Miejskiej Strefie Kultury w Łodzi.

W niedzielę 26 czerwca 2022 o godz. 12:00 w Ogrodzie Ośrodka Górna, filii Miejskiej Strefy Kultury w Łodzi odbędzie się inauguracja Placu Zabaw Twórczych. Wydarzenie to otworzy cykl weekendowych wakacyjnych akcji artystycznych realizowanych w plenerze, skierowanych w szczególności do rodzin z dziećmi. Program obejmuje warsztaty artystyczne, prezentacje przedstawień i koncertów. Wydarzenia w ramach Placu Zabaw Twórczych mają charakter plenerowy, nawiązując wprost do przestrzeni placu zabaw jako miejsca rekreacji na świeżym powietrzu. To okazja nie tylko do spontanicznego eksperymentowania ze sztuką, ale też do spędzenia wspólnie czasu w radosnej, twórczej atmosferze.

 

To już ósma edycja Placu Zabaw Twórczych – projektu edukacyjno-artystycznego, propagującego interdyscyplinarne i nowoczesne metody edukacji kulturalnej. Dla najmłodszych uczestników to przede wszystkim czas pełen działań twórczych, podczas których poznają sztukę, czerpią radość z obcowania z nią oraz wyzwalają kreatywność. To także czas dla dorosłych – rodziców i edukatorów, którzy podczas wspólnych twórczych swawoli i zabaw sztuką, doskonalą umiejętność współodczuwania i komunikacji z dziećmi. To przede wszystkim wspaniale spędzony razem czasem.


26.06.2022, godz. 12-16:00
Plac Zabaw Twórczych. Wędrujący Dom Kultury
Miejsce: Miejska Strefa Kultury w Łodzi, Ogród Ośrodka Górna, ul. Siedlecka 1, Łódź

Wstęp: bezpłatny
Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich, ale prosimy o rezerwację miejsc: zabawytworcze@msk.lodz.pl


Szczegółowy program:

od godz. 12:00 do godz. 16:00 otwarcie 8. edycji projektu Plac Zabaw Twórczych – Wędrujący Dom Kultury

• godz. 12:00 – Muzyczne podróże – koncert rodzinny artystów z Teatru Wielkiego (wyk. Grzegorz Szostak, Danuta Antoszewska)
• od godz. 12:00 do godz. 16:00 – interdyscyplinarne warsztaty dla dzieci: film, muzyka, teatr, plastyka, animacje
• godz. 14:00 – występ uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi
• godz. 17:00 Koncert Orkiestry Kameralnej Polish Camerata.