SZTUKA / PLASTYKA

Atelier malarstwa i rysunku

filia: Dom Kultury Widok

al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 133

kontakt: 574 255 542

 

Grupa Malarska “Impresja” dla osób w wieku 60+

filia: Centrum Twórczości Lutnia

ul. Łanowa 14

kontakt: 42 652 62 27

zapisz się

 

Studio Maestro+ dla Seniorów

filia: Centrum Edukacji Kulturowej na Żubardzkiej

ul. Żubardzka 3

zapisz się

 

Podróże ze sztuką

Filia: Ośrodek Górna

Mała Akademia Sztuki

Filia: Ośrodek Górna

zapisz się

Filia: Dom Kultury Widok

al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 133

kontakt: 574 255 542

zapisz się

Zajęcia plastyczne dla dorosłych

filia: Dom Kultury Widok

al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 133

kontakt: 574 255 542

zapisz się

 

Koło Sztuki

filia: Ośrodek Górna

ul. Siedlecka 1

 

Studio Kreatywne

filia: Strefa Kultury Otwartej na Olechowie

ul. Jagiellonki 4

zapisz się

 

Zajęcia plastyczne “Pląsy z kredką” (dla dzieci w wieku 4-6 lat)

filia: Dom Kultury Ariadna

zapisz się

 

Zajęcia plastyczne “Tęczówka” (dla dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat)

filia: Dom Kultury Ariadna

zapisz się

 

Zajęcia plastyczne “W kręgu sztuki”

filia: Dom Kultury Ariadna

zapisz się

 

Pracownia plastyczna “Lutnia” dla dzieci w wieku 5-7 lat

filia: Centrum Twórczości Lutnia

zapisz się

 

Pracownia plastyczna “Lutnia” dla dzieci w wieku 8-12 lat

filia: Centrum Twórczości Lutnia

zapisz się

 

Pracownia plastyczna “Lutnia” dla młodzieży w wieku 13-16 lat

filia: Centrum Twórczości Lutnia

zapisz się

 

Pracownia Plastyczna “Ż”

filia: Centrum Edukacji Kulturowej na Żubardzkiej

zapisz się

 

Pracownia Plastyczna Kolorowy Świat

filia: Centrum Kultury Młodych

zapisz się