Misja

Misja

Dajemy mieszkańcom Łodzi czas, przestrzeń i wsparcie by odnaleźć sens w twórczym działaniu i spotkaniach z ludźmi.

Wizja

Miejska Strefa Kultury w Łodzi jest instytucją kultury pierwszego wyboru dla mieszkańców miasta, którzy chcą spędzić twórczo czas wolny, poznać ludzi i doskonalić swoje umiejętności w różnych dziedzinach. MSK integruje mieszkańców budując wraz z nimi “szytą na miarę” ofertę w sferze rozwoju osobistego i edukacji kulturowej. To nowoczesna, profesjonalnie zarządzana organizacja, będąca dobrym pracodawcą, czerpiąca z tradycji i doświadczenia poszczególnych filii. Zespół MSK tworzą kompetentni i zaangażowani pracownicy, którzy lubią ludzi i wierzą, że mają pozytywny wpływ na ich życie.

A może wpadniesz na zajęcia?