Dostępność

Ułatwiamy dostęp do kultury i sztuki!

Motto naszych wszystkich działań zawiera się w klarownym przekazie: „Lubimy ludzi”. Chcemy, by nasze placówki charakteryzowały się otwartością i dostępnością – również dla osób z alternatywną motoryką czy sensoryką. Zachęcamy do zapoznania się z naszymi udogodnieniami architektonicznymi dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Dostępność cyfrowa

Miejska Strefa Kultury w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.msk.lodz.pl

Data publikacji strony internetowej: 08.11.2022
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 31.03.2023
Data ostatniego przeglądu i aktualizacji: 04.04.2023

Deklaracje dostępności architektonicznej – kliknij w filię, aby przeczytać deklarację:

Ośrodek Sztuki, ul. Krzemieniecka 2a
Ośrodek „Karolew”, ul. Bratysławska 6a
Ośrodek „Harnam”, ul. Piotrkowska 282a
Teatr Szwalnia oraz Ośrodek Sztuki – Galeria, ul. Andrzeja Struga 90
Ośrodek Górna, ul. Siedlecka 1
Strefa Kultury Otwartej, ul. Anny Jagiellonki 4
Centrum Kultury Młodych, ul. Lokatorska 13
Klub „Dąbrowa”, ul. Dąbrowskiego 93
Dom Kultury „502”, ul. A. Sacharowa 18
Dom Kultury „Ariadna”, ul. Niciarniana 1/3
Dom Kultury „Widok”, al. Piłsudskiego 133
Centrum Animacji i Rewitalizacji RONDO, ul. Limanowskiego 166
Centrum Edukacji Kulturowej NA ŻUBARDZKIEJ, ul. Żubardzka 3
Centrum Twórczości Lutnia, ul. Łanowa 14
Ośrodek Wyspa Kultury, ul. Stawowa 28

Informacje dodatkowe, np. obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

W razie jakichkolwiek pytań lub wniosków/skarg, prosimy o kontakt z naszą koordynatorką dostępności:

Agnieszka Piestrzeniewicz,

e-mail: a.piestrzeniewicz@msk.lodz.pl

Zwiększamy dostępność oferty MSK!  – zobacz więcej 

A może wpadniesz na zajęcia?