Rada Programowa

Gremium doradcze

Naszą działalność wspiera aż ośmioro ekspertów z Rady Programowej. Mamy nadzieję, że dzięki ich merytorycznemu doradztwu, uda się nam jeszcze sprawniej zrealizować zamierzone cele.

Na podstawie Statutu Miejskiej Strefy Kultury w Łodzi nadanego uchwałą nr XLVII/1454/21 Rady Miejskiej w Łodzi powołana została Rada Programowa w składzie:

  1. Monika Ciupa
  2. Marta Wybraniec
  3. Elżbieta Hibner
  4. Michał Różański
  5. Hanna Jastrzębska-Gzella
  6. Marek Głowacki
  7. Natalia Lemann
  8. Małgorzata Kubica

Członkowie Rady powołani są na okres 4 lat i działają społecznie.


A może wpadniesz na zajęcia?