Zwiększenie efektywności energetycznej Domu Kultury Widok – filii Miejskiej Strefy Kultury w Łodzi

Pozyskane dofinansowanie: 3 344 355,00
Całkowita wartość projektu: 4 118 306,65
Termin realizacji: 08.01.2024-30.09.2025

Z radością informujemy, że Miejska Strefa Kultury pozyskała dofinansowanie 3 344 355,00 zł
z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (Komponent B „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności”, Inwestycje B1.1.4 „Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej”) na projekt inwestycyjny dotyczący zwiększenia efektywności energetycznej Domu Kultury Widok. Dom Kultury Widok mieści się w dawnej Willi Towarzystwa Akcyjnego Widzewskiej Manufaktury Bawełnianej i włączony jest do gminnej ewidencji zabytków.


Dwuletni projekt obejmuje m.in. izolację fundamentów, wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, modernizację systemu ciepłej wody i systemu grzewczego czy izolację stropu i balkonu. Realizacja projektu ma przede wszystkim zapewnić ekonomiczną i ekologiczną eksploatację tego zabytkowego obiektu.

A może wpadniesz na zajęcia?