MSK: Karolew

Aktywność, ruch i edukacja bez granic – Karolew to miejsce, które promuje dojrzałość, jej wizerunek, i inicjuje zabawę. Od cheerleaderek po spotkania poetyckie.  

Celem naszych działań jest edukacja kulturalna dzieci, młodzieży i dorosłych, pozyskiwanie środowiska lokalnego  do aktywnego i twórczego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej, rozwijanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych, zaspokojenie potrzeb wyższego rzędu – współdziałania, tworzenia, przeżywania piękna. Inspirujemy amatorski ruch artystyczny- motywując do dalszego rozwijania talentów i artystycznych zainteresowań oraz doskonalenia poziomu  artystycznego, popularyzujemy  formy aktywnego spędzania czasu wolnego. Prowadzimy działanie na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych (w szczególności z chorobą Parkinsona).

Główną  grupą naszych odbiorców są  osoby w wieku 60+. Z myślą o nich jako Dzielnicowe Centrum Aktywnego Seniora MSK filia „Karolew” organizuje cykliczne spotkania, zajęcia, warsztaty, prelekcje, wykłady, projekcje, kursy a swoje działania skupia  na czterech obszarach:

  • Akademia Trzeciego Wieku
  • Sport i rekreacja
  • Nowe technologie
  • Kultura

W stosunku do Seniorów wspieramy i zapewnienie możliwości aktywnego starzenia się w zdrowiu oraz możliwości prowadzenia w dalszym ciągu samodzielnego, niezależnego i satysfakcjonującego życia, nawet przy pewnych ograniczeniach funkcjonalnych.

Pozyskujemy  informacje  o preferowanych przez seniorów formach aktywności kulturalnej i zdrowotnej, kształtujemy wzorce aktywnego uczestnictwa w kulturze rozwijanie zainteresowań oraz  potrzeb kulturalnych, popularyzujemy wśród seniorów formy aktywnego spędzania czasu wolnego. 

Staramy się o przełamywanie barier wiekowych przez tworzenie warunków do uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym i kulturalnym, przełamywanie stereotypów na temat starości. Przeciwdziałamy marginalizacji i izolacji seniorów w społeczeństwie, przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu. Zwiększamy współpracę międzypokoleniową i minimalizujemy poczucia wyobcowania osób w podeszłym wieku.

Ośrodek Karolew dla seniorów jest miejscem serdecznych spotkań, rozmów ,wspólnych śpiewów, radosnego tańca  i ciekawych zajęć warsztatowych, prowadzonych przez  profesjonalnych instruktorów . To przestrzeń do nawiązywania nowych przyjaźni, bo wychodzenie do ludzi jest tak istotne gdy doskwiera samotność wieku jesieni życia. Seniorzy czują się  tu jak u siebie, często mówią „ to nasz drugi dom ”. Nasi bywalcy to ludzie młodzi duchem, którzy znajdują wreszcie czas na swoje pasje.

Filia Karolew  – jest najbardziej rozpoznawalnym i najchętniej odwiedzanym Centrum Aktywnego Seniora w Łodzi, w którym panuje cudownie ciepła , niepowtarzalna  rodzinna atmosfera. W ofercie można znaleźć  zajęcia edukacyjne (np. warsztaty komputerowe dla seniorów, wykłady prozdrowotne), działania kształtujące odbiorcę kultury (spotkania grupy Teatralnej Kwadransik czy Chóru Karolinki, koncerty, wieczory poezji). W ostatnich latach rozwinęliśmy szereg form rękodzieła artystycznego a w szczególności: decoupage, makramę, drzeworyt, quilling, enkaustykę, florystykę , ceramikę. Warsztaty  rękodzieła cieszą się dużym zainteresowaniem.

Dużą popularnością cieszą się potańcówki oraz biesiady z piosenką gromadzące liczne grono seniorów zafascynowanych muzyką i tańcem, którego szlify zdobywają na warsztatach tanecznych.

Nasza dumą jest zespół cheerleaders „mŁodzianki”–  pełne energii Seniorki, które prezentują układy taneczne w takt rytmicznych utworów. 

Instruktorzy filii są oddani  pracy, sumienni i życzliwi wobec wszystkich odbiorców. Chętnie służą wszelką pomocą, odznaczają się dużą empatią a praca w kulturze sprawia im satysfakcję. Jako zespół realizują działalność na rzecz Seniorów z powodzeniem od wielu lat, gromadząc wierną i liczną publiczność. 

A może wpadniesz na zajęcia?