Programme Board

Advisory body

Naszą działalność wspiera aż ośmioro ekspertów z Rady Programowej. Mamy nadzieję, że dzięki ich merytorycznemu doradztwu, uda się nam jeszcze sprawniej zrealizować zamierzone cele.

On the basis of the Statute of the City Cultural Zone in Łódź granted by the Resolution No. XLVII/1454/21 of the City Council in Łódź, the Programme Council was appointed in the following composition:

  1. Monika Ciupa
  2. Marta Wybraniec
  3. Elisabeth Hibner
  4. Michał Różański
  5. Hanna Jastrzębska-Gzella
  6. Marek Głowacki
  7. Natalia Lemann
  8. Małgorzata Kubica

Council members are appointed for a period of four years and act in a voluntary capacity.


How about dropping in on a class?