MSK: Upper

MSK: Górna to autorskie programy z zakresu edukacji kulturalnej oraz wydarzenia animacyjne. Jesteśmy instytucją otwartą na inicjatywy mieszkańców 🙂

Ośrodek Górna to miejsce aktywne w życiu kulturalnym Łodzi od 40 lat. Realizowane są tutaj różnorodne zajęcia skierowane do różnych grup wiekowych (plastyczne, muzyczne, wokalne, teatralne), a także konkursy wokalne i muzyczne, koncerty oraz prezentacje artystyczne. Intensywnie działa tu też Centrum Aktywnego Seniora. 
Specjalnością Ośrodka Kultury Górna są autorskie programy z zakresu edukacji kulturalnej oraz wydarzenia animacyjne. Jesteśmy instytucją otwartą na inicjatywy mieszkańców.
W październiku 2012 r. poszerzyliśmy obszar działania o osiedle Olechów, otwierając tam filię pod nazwą Strefa Kultury Otwartej. Utworzona filia działa również na terenie szkół. Strefa Kultury Otwartej oferuje zajęcia artystyczne dla dzieci i rodzin oraz wydarzenia i spotkania dla seniorów.  

Historia Ośrodka Górna
Działalność kulturalna w willi przy ulicy Siedleckiej 1 prowadzona jest przynajmniej od lat 60. XX wieku. Po II wojnie światowej na terenie przyległej fabryki założono Zakłady Przemysłu Wełnianego im. J. Niedzielskiego, natomiast w willi zakwaterowano mieszkańców.
W latach 60. przeprowadzono tu remont adaptujący wnętrza na potrzeby działalności kulturalnej, między innymi pogłębiono piwnicę. Funkcjonował tu Międzyzakładowy Dom Kultury, którego działalność była skierowana głównie do pracowników okolicznych fabryk włókienniczych. Decyzją Nr 63/79 Naczelnika Dzielnicy Łódź-Górna z 28 grudnia 1979 roku powołano tu Dzielnicowy Domu Kultury i jego organizatorem został Urząd Miasta Łodzi. W latach 80. posiadał dwie filie – Dom Harcerza przy ul. Pabianickiej 55 oraz Dom Kultury Energetyk przy al. Politechniki 17. W czerwcu 2012 roku ta ostatnia filia została zamknięta, a budynek oddany firmie Dalkia, zarządzającej elektrownią EC2. W październiku 2012 roku Ośrodek Kultury Górna otworzył działalność na osiedlu Olechów. Filia Strefa Kultury Otwartej działa obecnie przy ul. Jagiellonki 4 lok. 36 oraz korzysta z gościnności szkół podstawowych przy ul. Dąbrówki 1 i Zakładowej 35.

Historia Willi Haesslera 
Willa Ottona Haesslera, w której mieści się Ośrodek Górna, oraz otaczający ją ogród są charakterystycznym przykładem łódzkiej rezydencji fabrykanckiej i świadectwem łódzkiej przeszłości industrialnej, włókienniczej i wielokulturowej. Jest budynkiem rozpoznawalnym przez łodzian, a szczególnie przez mieszkańców dzielnicy Górna, którzy nazywają go „pałacykiem”. W 1896 roku Teresa John kupiła plac między ulicami Widzewską (ob. Kilińskiego), rzeką Dąbrówką, obecną ulicą Łęczycką i projektowaną wtedy ulicą Siedlecką. Dwa lata później John sprzedała połowę częściowo zabudowaną budynkami fabrycznymi działkę niemieckiemu przedsiębiorcy Ottonowi Haesslerowi, właścicielowi firmy Otto Haessler i S-ka. Haessler wybudował na tej parceli fabrykę, mieszkania dla majstrów, stajnię i wozownię. W 1898 roku od strony ulicy Widzewskiej wzniósł willę otoczoną ogrodem, w której zamieszkał. Budynek został zaprojektowany w nieoczywistym dla Łodzi stylu szwajcarsko-alpejskim. Dom od frontu posiada strzelistą kopułę i spadzisty dach, dawniej były tu też przeszklone werandy oraz osobne wejście dla służby. W ogrodzie utworzono staw, a na granicy działki przepływała, obecnie wyschnięta, rzeka Dąbrówka. Na początku XX wieku willa została rozbudowana o wschodnią część. Po II wojnie światowej rodzina Haesslerów wyjechała do Niemiec, a spadkobiercy zrezygnowali z roszczeń do nieruchomości, zastrzegając przeznaczenie willi na cele społeczne i kulturalne.

Zespół MSK: Górna

How about dropping in on a class?