MSK publications

Raport na temat dostępnych działań z edukacji obywatelskiej

W ramach projektu Erasmus + Divercity MSK uczestniczyło w międzynarodowych badaniach mających na celu zidentyfikowanie już istniejących praktyk w zakresie edukacji obywatelskiej adresowanej do młodych migrantów i uchodźców nie związanej z edukacją szkolną oraz zebranie opinii podmiotów zaangażowanych w sektor edukacji obywatelskiej np. osób pracujących z młodzieżą, młodych wolontariuszy, młodych

Zobacz więcej

Zielono mi – edukacja, ekologia i sztuka

Prezentujemy broszurę z projektu "Zielono Mi". Ma na celu utrwalenie treści zaprezentowanych podczas trzech międzynarodowych szkoleń i działań lokalnych w ramach projektu, a także zwiększenie dostępności przedstawionych w ten sposób pomysłów i działań dla edukatorów/trenerów, którzy nie brali bezpośredniego udziału w projekcie. Broszura zawiera prezentacje różnych pomysłów, metod i ćwiczeń

Zobacz więcej

Stary Widzew. Tajemnice z przeszłości

Publikacja wieńcząca projekt edukacyjny skierowany nie tylko do mieszkańców dzielnicy, ale do wszystkich mieszkańców Łodzi: rodzin, młodzieży, osób dorosłych, realizowany na terenie jednej z najstarszych części miasta przez Miejską Strefę Kultury (MSK) i jej filię: dom kultury Ariadna, we współpracy z mieszkańcami. Bogata historia dzielnicy (sięgająca XIV w.) została pokazana

Zobacz więcej

Europejskie Partnerstwo na rzecz rozwoju umiejętności i włączenia

Prezentujemy publikację „Wybrane działania, metody i ćwiczenia dotyczące rozwoju umiejętności i integracji społecznej poprzez kreatywność i sztukę” opracowaną w ramach projektu Erasmus + „Europejskie partnerstwo na rzecz rozwoju umiejętności i włączenia społecznego poprzez kreatywność i sztukę”. E-book jest konsolidacją tego, co zostało zaprezentowane podczas 5 międzynarodowych szkoleń Learning-Teaching-Training w ramach

Zobacz więcej

Emergere – album prac malarskich

Publikacja „EMERGERE IX” zawiera prace grupy malarskiej "Maestro+" powstałe w roku 2021/2022 oraz z uwagi na jubileusz grupy wybrane prace z lat wcześniejszych. Tytuł wystawy to termin z języka włoskiego oznaczający „wynurzanie się” i jest metaforą aktywności uczestników zajęć. W skład grupy wchodzą osoby z różnorodnymi doświadczeniami artystycznymi, zawodowymi i

Zobacz więcej

Teatr bez granic

Edukacja poprzez teatr – z udziałem aktorów głuchych, niewidomych i głuchoniewidomych. Teatr bez granic to wyjątkowa międzynarodowa inicjatywa mająca na celu edukację widzów poprzez spektakle teatralne z udziałem aktorów głuchych, niewidomych i głuchoniewidomych. Stosując oryginalne metody opracowane przez izraelski "Na Laga'at Theater", projekt ma również na celu zapewnienie osobom głuchym,

Zobacz więcej

Unnecessary – useful and aesthetic

Niepotrzebne – użyteczne i estetyczne. Kreatywne podejście do recyklingu. Publikacja poprojektowa. Zadanie miało na celu rozwijanie współpracy i innowacyjności edukatorów pracujących na rzecz podnoszenia świadomości ekologicznej i aktywności twórczej osób dorosłych; podniesienie i poszerzenie posiadanych kwalifikacji zawodowych osób pracujących z dorosłymi; upowszechnianie arteterapeutycznych metod pracy wśród kadry pracującej z osobami

Zobacz więcej