Local

Repair Cafes - RepairMy with Veolia

In one of our branches - MSK: Widzew Wschód (Culture House 502) there is a repair café. It is a project carried out in partnership with the Veolia Polska Foundation and is aimed at everyone who would like to co-create a place for neighbourhood activity, based on the idea of repairing and reusing objects. As part of the project, a...

Read more "

Creative Playground. Wandering House of Culture

"Creative Playground. Wandering House of Culture" is a task combining creative activities and innovative approaches to national heritage and cultural education. The programme of the 8th edition included a series of holiday family events - interdisciplinary workshops and artistic actions, delivered directly and online. Children and parents took part in workshops, interactive walks and art actions inspired by culture and art. The thematic binder of this year's edition was the theme of

Read more "

X Little Book Maniac

X Little Book Maniac is a cyclical, non-commercial project promoting reading among children. It has been realised by Culture House 502 (a branch of the Municipal Cultural Zone) since 2013. The project presents a valuable offer, distinguished by an original and coherent concept, which, in a way that is attractive to children, encourages them to reach for literature and creates a fashion for reading. The tenth edition of the project commemorates the figure of a person of merit for Polish culture

Read more "

International

Dance to Connect!

MSK brało udział w projekcie Dance to Connect organizowanym w ramach  Erasmus+ Youth Exchange 🌍 organizowanym przez Here and Now Bulgaria. Głównym celem projektu było wzmocnienie pozycji społecznej ludzi młodych o mniejszych możliwościach oraz osób z niepełnosprawnościami poprzez wykorzystanie ruchu oraz tańca jako narzędzi pomagających włączyć ich do społeczeństwa. Warsztaty pokazały nam, że istnieje uniwersalny język który łączy i buduje,

Read more "

Projekt Erasmus + „ EU-Re-Kreacja- poszerzamy kompetencje seniorów”

Projekt Erasmus + „ EU-Re-Kreacja- poszerzamy kompetencje seniorów” (2020-1-PL01-KA204-081916) Ze względu na starzenie się europejskich społeczeństw konieczne jest z przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych. Jedną ze skutecznych metod walki w wykluczeniem społecznym  ze względu na wiek jest edukacja poza-formalna. Wymaga ona jednak, aby edukatorzy prowadzący zajęcia dla seniorów byli dobrze przygotowani do tej roli, aby posiadali odpowiednie kompetencje w tym

Read more "

Inclucities: youth work and activism for more inclusive communities.

Mobility project in the framework of the Erasmus + programme. The project is coordinated by an institution from Portugal - Agora Aveiro - Associação para a Promoção da Cidadania Ativa. The aim is to empower youth educators and volunteers by equipping them with tools and methods useful in the fight against discrimination and in building a more inclusive society. There will be training in tools such as the Living

Read more "